Hieronder vatten wij de belangrijkste feiten van de nieuwe privacywet voor PASME samen:

PASME is volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

PASME kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

PASME verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze zelf telefonisch of per e-mail hebt verstrekt. Dit om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen. Dit in het kader van het uitbrengen van een offerte en/of het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst tot opdracht.

PASME bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PASME deelt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pasme.info
PASME zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij PASME goed beschermd.

Met vriendelijke groet,

PASME