Medezeggenschapsadviseur

Medezeggenschapsadvies is de (beleids-administratieve) ondersteuning van medezeggenschap. De werkzaamheden kunnen zeer uiteen lopen:

  • secretariaat (notuleren, agenda opstellen);
  • inhoudelijk advies (signaleren van advies- en instemmingsplichtige zaken);
  • beleidsadvisering (pro-actief onderwerpen op de OR-agenda zetten en het schrijven van adviezen en instemmingen);
  • coaching en trainen in medezeggenschap bij medewerkers (OR, onderdeelcommissies en PVT) en bestuurder (Directie, Raad van Bestuur).