Voordelen van een (extern) medezeggenschapsadviseur

De Medezeggenschapsadviseur:

  • is een professional die het secretariaat als vak heeft (hij ‘doet het er niet bij’);
  • ontlast of vervangt de gekozen secretaris;
  • houdt door opleidingen en intervisie zijn vakkennis op peil;
  • bij free-lance wordt bestaande kennis op diverse terreinen ingezet.

Voor de opdrachtgever is een extern medezeggenschapsadviseur goedkoper door:

  • het ontbreken van een werkplek;
  • geen afdracht van sociale (verzekerings)premies;
  • flexibiliteit in inzet;
  • afrekenen op werkelijk bestede tijd.