Mediation

Mediation houdt in: bemiddeling bij conflicten door een onafhankelijke en onpartijdige professionele gespreksbegeleider (de mediator). Deze bemiddeling vindt plaats in een vertrouwelijk en creatief gespreksproces.

Mediation is een methode voor conflictoplossing. De term staat voor een gestructureerde manier van (zakelijke) geschillenbeslechting. Het is een belangrijk instrument in het zoeken naar (overeenkomsten in) belangen in plaats van standpunten. Mediation is geschikt voor het oplossen van conflicten waarin een goede relatie tussen de partijen ook na afloop van het conflict van belang is.

Pasme is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen/arbeidsrecht en buurt-mediation.