Mogelijkheden van mediation

  • Gespreksfaciliteiten (verhelpen eenvoudige communicatiestoornissen)
  • Procesbegeleiding (creëren juiste condities voor een oplossing en verhelderen probleempunten)
  • Probleemoplossing (procesbeheersing en -sturing om communicatie te herstellen en partijen de keuze te geven te werken aan eigen oplossing op basis van wederzijdse belangen)

Zakelijke mediation

  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsrecht

Sociale Mediation

  • Interculturele/Etnische conflictbemiddeling

Mediatorstijlen

  • Faciliterend, focust op proces
  • Evaluerend, pakt meer door, doet zelf suggesties
  • Provocatief, stelt probleem scherp, laat mensen zelf het werk doen en doet veel aan reality testing