Voordelen van mediation

 • Het proces van mediation beoogt een snelle oplossing, waardoor het probleem financieel en emotioneel binnen de perken blijft;
 • Het conflict ligt – vanwege vertrouwelijkheid en geheimhouding – niet op straat;
 • Een klimaat waarin partijen alle grieven naar voren durven te brengen benadrukt de gelijkwaardigheid;
 • Een juridische procedure wordt voorkomen, waardoor er minder druk rust op de partijen;
 • De relatie tussen de partijen kan zelfs verbeteren;
 • Mediation is informeel en flexibel;
 • De betrokken partijen hebben een actieve rol en zijn optimaal betrokken;
 • Duowinst: er is sprake van een win-winsituatie;
 • Een zelf of samen met de mediator aangedragen oplossing beklijft beter, er is meer draagkracht en een grotere acceptatiebereidheid.

 

Samenvattend: de voordelen van mediation zijn:

 • In de persoonlijke sfeer: verwerking, opluchting, erkenning, het kunnen delen en het leren omgaan met problemen;
 • In de collegiale sfeer: communicatie en samenwerking worden weer mogelijk.