Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Hij is er voor medewerkers die op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Zij voelen zich vaak onveilig op de werkplek en durven zich dan beter te uiten tegen iemand die onafhankelijk is. Ze voelen zich veiliger als degene met wie zij praten geen band heeft met de organisatie. Door een extern vertrouwenspersoon voor uw organisatie in te huren waarborgt u die onafhankelijkheid. Een vertrouwenspersoon adviseert het management in dergelijke situaties en kan helpen signalen op te pikken en een proactieve houding aan te nemen.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is vaak eerste aanspreekpunt bij integriteitsvraagstukken en –schendingen. Aan een VPI kunnen medewerkers zaken voorleggen die gaan over handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, of bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. Bekende voorbeelden zijn klokkenluiders, maar ook collega’s die minder grote zaken signaleren kunnen een beroep doen op deze VPI. De VPI laat de klacht onderzoeken waarbij de melder anoniem kan blijven als hij dit wenst.