Ervaring

Ervaring van Pasme als vertrouwenspersoon

Pasme

  • is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en geregistreerd Vertrouwenspersoon Integriteit (dit is nog niet gecertificeerd);
  • biedt zinvolle interventies, gebruikmakend van mediationvaardigheden;
  • is het luisterend oor voor de melder;
  • denkt mee en adviseert over mogelijke stappen, begeleidt de melder en verwijst eventueel door;
  • adviseert het management en geeft voorlichting aan collega’s.
Top